Newyddion

Cwrdd ar awdurBrigyn

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cymreigyddion ar ddydd Llun y seithfed ar hugain o Ionawr am hanner awr wedi saith.  Heini Gruffudd yw’r siaradwr gwadd.

Mae Heini yn enwog am ei waith yn hybu’r Iaith Gymraeg, yn arbennig am ei lyfrau i ddysgwyr – Welsh is Fun, Enwau Cymraeg i Blant ac ati – ond bydd ei sgwrs ar y seithfed ar hugain yn sôn am y llyfr a gyhoeddodd yn 2012, sef Yr Erlid.  Mae’r Erlid yn sôn am hanes ei fam, Kate Bosse-Griffiths a’i theulu yn yr Almaen ac wedyn yng Nghymru adeg yr Ail Ryfel Byd, ac enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2013.

Mae hanes y teulu yn ymladd Natsïaeth ac wedyn yn chwarae rhan mor bwysig ym mywyd Cymru, yn un gafaelgar a gwefreiddiol.  Rydan  ni’n  ffodus iawn i gael cwmni Heini yma yn Y Fenni, ac mae’n siŵr y bydd y noson yn un i’w chofio.  Croeso cynnes iawn i bawb, hyd yn oed os nad ydych yn aelod o’r Cymreigyddion.

(Ymholiadau i Ceri Thomas, ceri-thomas@lineone.net neu 01873 850379)

Golwg ar Gymru