Newyddion

Cymdeithas Gymraeg Blaenau Gwent

Newyddion.
Cymdeithas Gymraeg Blaenau Gwent NOSON GYMDEITHASOL   TAFARN Y CASTELL, RASA   YN ADDAS I SIARADWYR CYMRAEG A DYSGWYR   DYDD MERCHER 12 TACHWEDD      7.30yh / pm                       Beth am ymuno a ni am bryd o fwyd yn Nhafarn Y Castell.   Bydd angen archebu bwyd ymlaen llaw. Rhowch wybod i ni os ydych yn mwy »
3 Tachwedd, 2014

Gymnasateg

Newyddion.
22 Hydref, 2014

Marchnad Nadolig Caerfaddon

Newyddion.
20 Hydref, 2014

Cystadleuaeth #PethauBychain

Newyddion.
Os wyt ti rhwng 14 a 25 oed , gelli roi cynnig ar ennill iPhone 6. Dyma be’ sydd angen i ti wneud: Tynna lun neu gwna fideo o’r #PethauBychain rwyt ti’n gwneud yn y Gymraeg. Gall y fideo neu lun gynnwys ti’n defnyddio’r Gymraeg: mewn siop mewn gig wrth gymdeithasu wrth gymryd rhan mewn mwy »
12 Hydref, 2014

Boreau Hwyl Hanner Tymor

Newyddion.
22 Hydref, 2014

Clwb Tots Cymraeg

Newyddion.
22 Hydref, 2014

Taith Nadolig

Newyddion.
20 Hydref, 2014

Ymgyrch Pethau Bychain

Newyddion.
  Ymgyrch Pethau Bychain Llywodraeth Cymru Fel cenedl ddwyieithog mae’n hanfodol fod yr iaith Gymraeg yn cael ei chlywed ar draws y wlad. Mae cannoedd o bethau bach hawdd – ‘Pethau Bychain’ – y gall pawb eu gwneud pob dydd i gynyddu’r defnydd o’r iaith Gymraeg, pa bynnag lefel o Gymraeg (dysgwyr neu rugl) sydd mwy »
22 Medi, 2014